Dischi.it
29 Agosto 2017

Dubit

VITRIOL

di Diego Loporcaro
Dischi.it
15 Novembre 2016

Gianluca Favaron-Anacleto Vitolo

ZOLFO

di Diego Loporcaro
Dischi.it
14 Giugno 2016

Psy-Phon

BUILDING 2

di Diego Loporcaro
Dischi.it
1 Dicembre 2015

Simon Balestrazzi

ASYMMETRIC WARFARE

di Romina Baldoni - Diego Loporcaro