Dischi.it
29 agosto 2017

Dubit

VITRIOL

di Diego Loporcaro
Dischi.it
15 novembre 2016

Gianluca Favaron-Anacleto Vitolo

ZOLFO

di Diego Loporcaro
Dischi.it
14 giugno 2016

Psy-Phon

BUILDING 2

di Diego Loporcaro
Dischi.it
1 dicembre 2015

Simon Balestrazzi

ASYMMETRIC WARFARE

di Romina Baldoni - Diego Loporcaro